• drone
  • scanned field
  • redage
  • gps kunstmeststrooier

Precisielandbouw

KOSTENBESPARING, MILIEUWINST, DUURZAAM ONDERNEMEN

 

Precisielandbouw heeft de toekomst en maakt een sterke ontwikkeling door.

Het verkrijgen van data om gps-gestuurde machines aan te sturen is vaak nog een probleem, maar door onze gewasinspectie met de multispectrale camera, heeft u al snel een duidelijk beeld van een perceel. Met de verkregen gegevens kan, na overleg met uw teeltadviseur, snel door ons een taakkaart gemaakt worden voor het aansturen van uw machines. Denk hierbij aan een kunstmeststrooier, landbouwspuit of een giertank met NIR-Sensor.

 

Na een vlucht met onze drone, worden de gegevens in eigen beheer verwerkt. In korte tijd heeft u dan gedetaileerde informatie over:

Gewasopkomst

Verschillen in de stand van het gewas

Gewasproblemen

 

Door de stand van het gewas te analyseren wordt bv. duidelijk op welke plekken de gewassen meer of minder bladmassa hebben of waar het chlorofylgehalte in de plant hoger of lager is. Deze gegevens kunt u eenvoudig gebruiken om plaatsspecifiek meer of minder te bemesten of om bv. plaatsspecifiek minder spuitmiddel te gebruiken bij loofdoding van aardappelen. Dit effectiever inzetten van kunstmest en bestrijdingsmiddelen leidt tot reducering van de kosten en helpt u om duurzaam te kunnen werken.

Een analyse van de verkregen kaarten geeft ook informatie over mogelijke problemen van een perceel, zoals b.v. drainageproblemen, bodemverdichting of aaltjes

 

De mogelijkheden van deze methode om gewassen te scannen, zijn talrijk. Graag bekijken wij samen met u naar de mogelijkheden die u verder kunnen helpenom nog effectiever en efficiënter te werken.